Home
 
In atentia medicilor curanti dermatologi PDF Imprimare Email
Marţi, 15 Aprilie 2014 07:54

Precizari prescriptie medicala

Ultima actualizare în Marţi, 15 Aprilie 2014 07:57
 
Protocoale terapeutice privind prescrierea medicamentelor PDF Imprimare Email
Joi, 10 Aprilie 2014 11:01

          ORDIN privind modificarea şi completarea Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 ( download ordin, adresa )

 

Ultima actualizare în Joi, 10 Aprilie 2014 11:14
 
Dosarul electronic al pacientului PDF Imprimare Email
Miercuri, 09 Aprilie 2014 07:46

Avand in vedere adresa  P/1769/12.03.2014 va reamintim ca:

Citeşte mai mult...
 
Precizari ingrijiri la domiciliu PDF Imprimare Email

28.03.2014
In atentia medicilor care elibereaza recomandari de ingrijiri medicale la domiciliu/ ingrijiri paliative la domiciliu

Citeşte mai mult...
 
Anunt acte aditionale aprilie 2014 PDF Imprimare Email

In atentia tuturor furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale

Citeşte mai mult...