Home » Noutati » In atentia medicilor de familie - Documente justificative care sa ateste calitatea de asigurat
 
In atentia medicilor de familie - Documente justificative care sa ateste calitatea de asigurat PDF Imprimare Email
Luni, 01 Februarie 2010 13:37

Ne exprimam regretul si ne cerem scuze pentru faptul ca in unele dintre comunicarile noastre catre dvs, referitoare la documentele necesare la inscrierea asiguratilor pe liste, s-au strecurat unele erori. Deoarece, in acest moment, nu mai putem identifica furnizorii la care au fost transmise adresele corecte sau cele incorecte, va rugam sa nu utilizati informatiile transmise de noi prin adresa nr. 1617/29.01.2010 si avem rugamintea sa respectati urmatorele recomandari: 

1.Sa solicitati la inscrierea pe listele proprii documentele enumerate, in functie de categoria de asigurat, in tabelul anexat prezentei adrese, documente ce se vor anexa la fisa pacientului..
2.Pentru persoanele comunicate de CAS Giurgiu ca nu mai indeplinesc categoria de asigurat va facem urmatorele precizari:

a) Pentru urmatoarele categorii ( care nu sunt garantate de o institutie sau societate comerciala) veti prezenta dvs sau persoana in cauza documentele justificative pentru luarea lor in evidenta la Casa de Asigurari de Sanatate :

- tineri cu vârsta 18-26 ani care sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă ;
- coasiguratii pensionarilor;
- persoanele cu handicap care nu obtin alte venituri impozabile;
- femeile insarcinate sau lauze care nu realizeaza nici un fel de venituri sau realizeaza venituri sub salariul de baza minim brut pe tara;
- persoanele care sunt returnate sau expulzate;
- personalul monahal;
- beneficiarii legilor speciale daca nu obtin venituri, altele decat cele prevazute in legile speciale sau pensii.
Documente pentru aceste categorii vor fi prezentate cu adresa de inaintare la registratura CAS Giurgiu.
Aceste persoane vor fi luate in evidenta la Casa de Asigurari de Sanatate, dar NU este necesara eliberarea si prezentarea adeverintei la medicul de familie.
b) Pentru celelalte categorii persoanele vor fi indrumate catre Casa de Asigurari pentru clarificarea situatiei dumnealor.
La persoanele nou inscrise, pana la primirea confirmarii calitatii de asigurat de la CAS Giurgiu ar fi prudent sa le eliberati bilete de trimitere pentru investigatii paraclinice numai pentru cazurile de urgenta medico-chirurgicale, iar pentru cazurile programabile sa eliberati aceste bilete de trimitere dupa confirmarea calitatii de asigurat. Utilizarea  SIUI  pentru eliberarea biletelor de trimitere  v-ar scuti de neplacerile cauzate de eventualele erori, deoarece SIUI limiteaza eliberarea biletelor de trimitere pentru persoanele neasigurate.
Trimiterea de catre dvs. a tuturor categoriilor de asigurati la Casa de Asigurari de Sanatate pentru eliberarea adeverintei de asigurat ingreuneaza foarte mult procesul de eliberare a acestor adeverinte pentru categoriile la care luarea in evidenta si eliberarea adeverintelor de catre Casa de Asigurari de Sanatate este obligatorie.
3.La raportarea lunara veti prezenta formularele de raportare aprobate prin Ordinul NR. 563/24.04.2009 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe ţară, fără regim special, necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii medicale fara a fi necesara prezentarea documentelor justificative de la inscrierea pe lista, aceste documente vor fi verificate cu ocazia controalelor ulterioare.
Va multumim pentru intelegere si speram ca precizarile noastre vor fi utile dvs. si pacientilor dvs.

Documente justificative necesare la inscrierea pe  lista unui medic de familie

Nr. crt.CATEGORIIACTE DOVEDITOARE
1Copiii in varsta de pana la 18 ani(Cod 01)-act de identitate sau certificate de nastere, dupa caz-act de identitate mama
2Tineri cu vârsta 18-26 ani care sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă(cod 07)-act de identitate-documente din care sa rezulte ca au calitatea de elev sau student-declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca
3Tinerii cu varsta de pana la 26 ani care provin din sistemul de protectie a copilului (cod 20)-act de identitate;-document care sã ateste cã au fost inclusi într-un sistem de protectie a copilului;-document eliberat de primãria din localitatea de domiciliu prin care sã ateste cã nu beneficiazã de ajutor social;-declaratie pe propria rãspundere din care sã rezulte cã nu realizeazã venituri din muncã
4Sotul, sotia si parintii aflati in intretinerea unei persoane asigurate(cod 09)-act de identitate;-documente care sã ateste relatia de rudenie sau cãsãtorie;-declaratie pe propria rãspundere din care sã rezulte cã nu realizeazã venituri proprii;-declaratie pe propria rãspundere a persoanei asigurate prin care declarã cã are în intretinere persoana respective-documente care atesta calitatea de asigurat (in functie de categorie)ale persoanei care are in intretinere alte persoane.
5Beneficiarii legilor speciale: Decretul-lege nr. 118/1990, Legea nr. 189/2000, Legea nr 309/2002, Legea nr. 341/2004(cod 10,11,12,19)-act de identitate;-document doveditor cã se încadreazã în una din categoriile beneficiare ai acestor legi;declaratie pe propria rãspundere din care sã rezulte cã nu realizeazã venituri impozabile,altele decât cele prevãzute de legile speciale sau pensii.
6Persoane cu handicap(cod 08)-act de identitate;-certificat de încadrare într-un grad de handicap;-declaratie pe propria rãspundere din care sã rezulte cã nu realizeazã venituri din muncã, pensie sau alte surse,în afara celor prevãzute de legea prin care li s-a stabilit aceastã calitate.
7Bolnavii cu afectiuni incluse în programele nationale de sãnãtate stabilite de Ministerul Sãnãtãtii Publice, pânã la vindecarea respectivei afectiuni(cod 23)  -act de identitate;-adeverinta medicalã eliberatã de medicul curant sau de medicul coordonator alprogramului de sãnãtate;-declaratie pe propria rãspundere din care sã rezulte cã nu realizeazã venituri din muncã, pensie sau alte surse
8Femeile insarcinate sau lauze(cod 22)-act de identitate;-adeverintã medicalã;-certificat de nastere a copilului – pentru lãuze;-declaratie pe propria rãspundere cã nu realizeazã nici un fel de venituri sau documente justificative cã realizeaza venituri lunare sub salariul de baza minim brut pe tara
9Persoanele care se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la 2 ani si in cazul copilului cu handicap pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani(cod 31)-act de identitate;-decizia emisã de Directiile judetene de muncã, familie si egalitate de sanse. 
10Persoanele care beneficiazã de indemnizatie de somaj(cod 06)  -act de identitate-carnet si/sau adeverintã eliberatã de institutiile care administreazã bugetul asigurãrilor pentru somaj.
11Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime aletraficului de persoane si se aflã în timpul procedurilor necesareidentitatii(cod 24)-act de identitate-adeverintã eliberatã de institutiile din subordinea Ministerului Internelor si ReformeiAdministrative si din care sã rezulte cã se aflã în aceastã situatie.
12Persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutorsocial, potrivit Legii nr. 416/2001(cod 14)-act de identitate-adeverintã eliberatã de cãtre primãria localitãtii de domiciliu, din care sã rezulte cãacestea fac parte dintr-o familie care beneficiaza de ajutor social.
13Persoanele care au calitatea de pensionari(cod 04,05,13)-act de identitate-cuponul, mandatul postal de achitare a drepturilor sau a talonului de platã prin cont curent deschis la o unitate bancarã, din luna anterioarã-declaratia pe propria rãspundere din care sã rezulte cã nu realizeazã venituri impozabile, altele decât cele realizate din pensii.
14Persoanele care se aflã în executarea mãsurilor prevãzute la art.105, 113 si 114 din Codul penal si pentru persoanele care se aflã perioada de amânare sau de întrerupere a executãrii pedepsei privative de libertate(Cod 15)-adeverinta emisa de institutia respective sau de institutia in grija careia se afla persoana
15Personalul monahal(cod 21)-act de identitate-adeverinta eliberata de unitatile de cult
16Salariatii (cod 03)-act de identitate-adeverinta eliberata de angajator conform modelului prevazut in anexa 1 la Ordinul 617/2007
17Persoanele care realizeaza venituri din activitati independente(din exercitarea profesiilor de medic, avocet, notar public, auditor financiar, expert, architect etc. desfasurate in mod independent, conform legii)(cod 16)-act de identitate-adeverinta de asigurat eliberata de Casa de Asigurari de Sanatate
18Persoanele care realizeaza venituri din agricultura(cod 17)-act de identitate -adeverinta de asigurat eliberata de Casa de Asigurari de Sanatate
19Asociatul unic al societatilor comerciale cu indemnizatie lunara inscrisa in declaratia de asigurari sociale(venituri assimilate salariilor cf Cod Fiscal)(cod 03)-act de identitate-adeverinta de asigurat eliberata de Casa de Asigurari de Sanatate
20Lucratorii migranti cu domiciliul sau resedinta in Romania si strainii carora li s-a acordat una din formele de protectie(cod 25,33)-act de identitate-adeverinta de asigurat eliberata de Casa de Asigurari de Sanatate
21Persoanele care nu obtin decat venituri din chirii, dividente, din drepturi de proprietate individuala(cod 26,27,28 si 29) -act de identitate-adeverinta de asigurat eliberata de Casa de Asigurari de Sanatate
22Alte categorii neregasite in cele de mai sus(cod 21)-act de identitate-adeverinta de asigurat eliberata de Casa de Asigurari de Sanatate
23Persoanele care se asigura facultative(cod 30)-act de identitate-adeverinta de asigurat eliberata de Casa de Asigurari de Sanatate
24Persoanele asigurate cf. art. 259 aliniatul 9 din legea 95/2006 cu modificarile si completarile ulterioare(persoane fara venituri)(cod 32)-act de identitate-adeverinta de asigurat eliberata de Casa de Asigurari de Sanatate
Ultima actualizare în Joi, 06 Mai 2010 06:00